انواع سمعک از نظر شکل ظاهری در اصل دو نوع سمعک از نظر شکل ظاهری وجود دارد: داخل گوشی پشت گوشی ۱- سمعکهای داخل گوشی این وسایل کم شنیداری در درون لاله گوش قرار گرفته می شوند. مهمترین مزیت آنها این است که دیده نمی شوند و یا دیدن آنها سخت است و مهمترین عیب آنها نگهداری از آنها است. سمعک های داخل گوشی (ITE) ، در داخل گوش قرار می گیرند و دیدن آن سختتر است . در اصل مهمترین مزیت انواع سمعک داخل گوشی همین است. انواع سمعک های داخل گوشی ، به صورت سفارشی بر اساس قالب اولیه گرفته شده از گوش بیمار ساخته می شوند. با توجه به رنگ پوست، سمعک های داخل گوشی رنگ بندی های متفاوتی دارند و اندازه آنها از کوچک تا بزرگ است.

انواع سمعک داخل گوشی سمعک های IIC (نامرئی) سمعک های CIC ( کاملا داخل کانال) سمعک های ITC ( داخل کانال)

۱-  نامرئی IIC II

سمعک نامرئی که به آنها C و یا Invisible in the Canal نیز می گویند، این وسایل کمک شنیداری ، کوچکترین نوع سمعک های داخل گوشی به شمار می آیند که در عمق کانال گوش (پشت خم دوم ) قرار می گیرند .معمولا برای افت شنوایی ملایم تا متوسط تجویز می شوند. این سمعک ها بطور سفارشی برای هر فرد ساخته شده و تمامی اجزای الکترونیکی آن، در درون پوسته ای که براساس کانال گوش ساخته می شوند قرار داده می شوند.

۲- کاملا داخل کانال CIC

سمعک کاملا داخل کانال که اصطلاحا به آن CIC نیز گفته می شود (Completely in the Canal ) . این وسایل کمک شنیداری با قالب گیری که از مجرای گوش انجام می شود، بطور کامل درون کانال گوش فرد قرار می گیرد. این نوع سمعک برای افت شنوایی ملایم تا متوسط در افراد بزرگسال تجویز می شود. در سمکهای داخل کانال ، زائده ای پلاستیکی بسیار نازکی به قاب سمعک متصل است که از این طریق سمعک را از داخل گوش می توان بیرون کشید.

۳- داخل کانال ITC

سمعک داخل کانال در رنگها مختلف موجود است و برای کم شنوایی های خفیف تا متوسط و نسبتا شدید نیز کاربرد دارد. تمامی قطعات آن داخل کانال ( ITC ) در پوسته کوچکی قرار مي گيرند. اين پوسته از ابتدای کانال گوش شروع می شود و به سمت داخل کانال ادامه دارد. در این نوع سمعک ها ، اصوات از طریق گیرنده به سمت پرده گوش هدایت می شوند.