سمعک استیج اینترتون STAGE سمعکی دیجیتالی است که با ۴ کانال WDRC و قابلیت تنظیم به وسیله تریمر (TRIMMER-BASED) بوده که نیاز به کامپیوتر و کابل رابط در هنگام تنظیم ندارد.

stage مجموعه ای کامل از انواع سمعک های داخل گوشی و پشت گوشی ظریف با قابلیت پوشش درجات مختلف کم شنوایی های MILD تا PROFOUND را دربر می گیرد. لازم به ذکر است که ارزان ترین سمعک SUPER POWER دیجیتال را از گروه STAGE می توان انتخاب نمود.

همچنین این مجموعه سمعک استیج با برخورداری از کلید انتخاب برنامه و فراهم کردن امکان انتخاب برنامه های محیط های مختلف ، رضایت کاربررا به همراه خواهد داشت .