این آزمون بوسیله دستگاهی به نام ادیومتر كه توانایی تولید سیگنالهای صوتی در فركانسهای مختلف و شدتهای قابل تنظیم را دارد انجام می شود.

این آزمون كاملاً Subjective است یعنی در واقع به همكاری كامل بیمار نیاز دارد. هدف از انجام این تست، بررسی وضعیت شنوایی بیمار از لحاظ كمی و كیفی، تعیین میزان معلولیت بیمار از لحاظ ارتباطی، كمك به تشخیص ضایعات مختلف گوش و كمك به بیمار در جهت استفاده از وسایل كمك شنوایی میباشد. دستگاه ادیومتر دو كاناله واحد شنوایی شناسی بیمارستان فوق تخصصی رضوی كه مجهز به میكروفن و بلندگو می باشد توانایی انجام Speech audiometry را نیز دارد.

از جمله دیگر قابلیت های این دستگاه انجام تستهای افتراقی جهت تعیین محل ضایعه می باشد شامل:SISI - ABLB - BEKESY AUDIOMETRY - TONE DECAY جهت ارزیابی كم شنوایی های كاذب (متمارضین به كم شنوایی یا شنوایی نرمال) آزمونهای LOMBARD و STENGER قابل انجام است. در ضمن این واحد مجهز به دو كابین كاملاً استاندارد اكوستیكی جهت آزمون های شنوایی می باشد. IMPEDANCE AUDIOMETRY دستگاه تمپانومتری مورد استفاده در این واحد از جمله پیشرفته ترین دستگاههای تمپانومتری می باشد كه قابلیت های فراوانی مانند بلوتوث، اتصال به كامپیوتر، ذخیره اطلاعات بیماران به تعداد زیاد و قابل حمل بودن را دارد. با استفاده از تمپانومتری می توان فشار گوش میانی، وضعیت تحرك پرده تمپان، وضعیت شیپوراستاش، وضعیت یكپارچگی و تحرك زنجیره استخوانی را ارزیابی و بررسی كرد. این دستگاه توانایی ارزیابی رفلكس اكوستیك را از طریق IPSILATERAL و CONTRALATERAL به دو صورت اسكرنینگ و ارزیابی آستانه را دارد. همچنین دستگاه TYMP-SCREEN نیز در این واحد موجود است. آزمونهای الكتروفیزیولوژی كه سیستم شنوایی گوش را بررسی می كنند شامل OAE، ABR، E.CO.G و برای انجام تستهای تعادلی VNG می باشد. (OTOACOUSTIC EMISSION) O.A.E در این آزمون اصوات حاصل از حلزون و به ویژه زواید سلولهای مویی خارجی كه دارای خاصیت تحرك می باشند توسط میكروفونی در مجرای گوش خارجی ثبت می شوند.