عمر مفید سمعک ۵ سال است در دوران استفاده از سمعک به علت در معرض قرارگیری سمعک با جرم گوش، تعریق و گرد و خاک عمر سمعک به مرور کاهش می یابد و در بعضی از موارد شما نیاز به تعمیر سمعک خواهید داشت.

از مزایای خرید سمعک جدید، ۲ سال گارانتی برای تمام مشکلات سمعک و کیفیت صدای بهتر و استفاده از امکانات جدیدتر سمعک می باشد.خرید سمعک هوشمند اگر بیماران کم شنوا از سمعک خود مراقبت های لازم را بعمل آورند بندرت سمعک آنها خراب می شود. (سمعک های داخل گوشی به علت در معرض قرارگیری مستقیم در کانال گوش نسبت به سمعک های پشت گوشی به مواظبت و نگهداری بیشتری نیاز دارد و احتمال خرابی آن بیشتر می باشد).

مهمترین مشکلاتی که ممکن است در سمعک دیده شود بشرح زیر است:

شکسته شدن در باتری (قرار دادن باتری به صورت برعکس یا فشار بیش از اندازه هنگام باز کردن سمعک می تواند سبب شکسته شدن درب باتری شود.)

گیر کردن باتری در سمعک (باتیر ها دارای سایز و اندازه های مختلفی می باشند که هرکدان دارای رنگ مخصوصی می باشد پس در هنگام خرید و تهیه باتری سمعک مراقب باشید)

مسدود شدن واکس گارد سمعک (در سمعک های داخل گوشی به علت قرار گرفتن سمعک در کانال گوش احتمال بسته شدن مسیر عبور صدا یا واکس گارد وجود دارد)

ترک برداشتن تیوب قالب سمعک (به راحتی قبال تعویض می باشد و در صورت عدم تعویض شلنگ قالب، سمعک شروع به سوت زدن می کند)

خشک شدن تیوپ قالب سمعک (همانند بالا به راحتی قایل تعویض می باشد)

ترک برداشتن بدنه سمعک

درصورت استفاده طولانی مدت از سمعک یا ضربه به سمعک امکان خراب شدن پوسته سمعک

کنده شدن دستگیره سمعک داخل گوشی (دستگیره سمعک هیچ نقشی در عملکرد سمعک ندارد فقط در بیرون آوردن سمعک از گوش در سمعک های ئاخل گوشی نقش دارد)