X

کم شنوایی مختص به سالمندان است؟

تقریبا ۲۰ درصد افراد در جوامع مختلف به درجاتی به کم شنوایی مبتلا هستند. به علاوه اینکه نرخ کم شنوایی در کودکان ۵ کودک در هر هزار تولد  در  آمریکاست. کم شنوایی به دلایل مختلفی می تواند رخ دهد  از جمله مصرف داروهای اتوتوکسیک ، محیط کار پرسر و صدا، در معرض صدای بلند بودن به صورت تفریحی و اختلالات ژنتیکی.، ابتلا به بیماریهای خاص و مصرف داروها در برخی موارد نیز علت کم شنوایی ناشناخته است.

نوجوانان و بزرگسالان جوان در ریسک خطر ابتلا به کم شنوایی ای قراردارند که کاملا قابل پیشگیریست. کم شنوایی ناشی از صدا یکی از مهمترین علل ایجاد کم شنوایی است که ۲۶ ملیون آمریکایی بین سن ۲۰ تا ۶۹ سال را درگیر کرده است. بر اساس گزارش مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها ۱۶ درصد نوجوانان ۲ تا ۱۹ سال درجاتی از کم شنوایی ناشی از صدا را نشان می دهند.