X

تصور کنیدبازنشسته شده اید و زمان زیادی برای ارتباط با دوستان و اعضای خانواده دارید ، مکالمات زیادی اطراف شما اتفاق می افتد ولی شما قادر نیستید به طور کامل متوجه گفتگو ها شوید . در چنین شرایطی ترجیح می دهید در خانه بمانید و از رفتن به رستوران و یا مهمانی با دوستانتان به دلیل خسته شدن از انرژی ای که برای شنیدن صرف می کنید، خود را محروم میکنید.

این حقیقت تلخی است که ناشی از کم شنوایی است و متاسفانه هرروز برای افراد سالمند مبتلا به کم شنوایی اتفاق می افتد.http://saminava.com/

تقریبا ۲۵ درصد از سالمندانی که محدوده سنی ۶۵ تا ۷۴ دارند مبتلا به کم شنوایی هستند و برای سنین ۷۵ و بالاتر این درصد به ۵۰ میرسد .اما متاسفانه مطالعات نشان داده است که از سه نفر فرد مبتلا به کم شنوایی تنها یک نفر از سمعک استفاده می کند.